Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2013

7516 e056 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viacrystalhope crystalhope
Mówiłaś mi zawsze jesteś całym moim światem
Gdy ja nie mogłem znieść myśli że cię tracę
I wiem że cokolwiek się stanie gdzie tylko będziesz to ja
Bez względu na wszystko też tam będę
— myslovitz- kilka uścisków kilka snów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacrystalhope crystalhope

April 25 2013

9138 19e7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSayid Sayid
8904 004d 390
Reposted fromoblivious oblivious viaSayid Sayid

April 11 2013

  Up­ra­wiaj­my miłość długi­mi do­tyka­mi, krótki­mi od­decha­mi i nies­kończo­nym spełnieniem...
Reposted fromIriss Iriss viapapercup papercup
Czuję się lepiej gdy czuję Twoją obecność. Czuję się lepiej będąc z Tobą, niż bez Ciebie.
— A.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapapercup papercup
mój język chętnie to przedyskutuje z Twoim.
— pomiędzy 2 a 3 w nocy.
Reposted fromnicolaskim nicolaskim viapapercup papercup
8926 8d07 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapapercup papercup
Bo gdyby to był ten ostatni raz, to niech świeci na nas blask gwiazd
Wziąłbym Cię za dłoń, wyszeptał, że to nasz czas
— Grubson
Reposted fromtereseek tereseek viapapercup papercup
2712 a2a1 390
Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viapapercup papercup
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
Reposted fromkajuzela kajuzela viapapercup papercup
8425 1a0a 390
Reposted fromon-the-edge on-the-edge viagooddaytodie gooddaytodie
Jeśli walczysz to możesz przegrać, ale jeśli nie walczysz, to już przegrałeś.
— Bogdan Wenta
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea vialajla lajla
Kochaj mnie tak dalej, a wszystko będzie dobrze.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vialajla lajla
3600 23be 390

Chcę mieć z Tobą zdjęcie na każdym kontynencie.

April 09 2013

2670 9797 390
Reposted frombomdia bomdia vialadygrey ladygrey
3379 5ac1 390
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou
7908 7e9f 390
Reposted fromIriss Iriss viailoveyou iloveyou
Reposted fromcouples couples
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl